Fenntartható fejlődési célok megvalósulása a Széchenyi István Egyetemen

1. A szegénység felszámolása

1. A szegénység felszámolása

"End poverty in all its forms everywhere" / "Vessünk véget a szegénység minden formájának mindenütt"

Az SDG 1 előírja a szegénység minden formájának felszámolását. Közös jólétet, alapvető életszínvonalat és szociális védelmi juttatásokat irányoz elő az emberek számára, beleértve a legszegényebbeket és legkiszolgáltatottabbakat is. A célkitűzés egyenlő jogokat és a gazdasági és természeti erőforrásokhoz való hozzáférést kíván biztosítani.

 

 

Forrás:

2. Az éhezés megszüntetése

2. Az éhezés megszüntetése

"End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture" / "Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás elérése, valamint a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása"

Az SDG 2 célja az éhezés és az alultápláltság felszámolása, valamint a biztonságos, tápláló és elegendő élelmiszerhez való hozzáférés biztosítása. E cél megvalósítása nagymértékben függ a fenntartható termelési rendszerek előmozdításától, valamint a vidéki infrastruktúrába, a mezőgazdasági K+F-be történő beruházások növelésétől.

 

Forrás:

3. Az egészség és jólét

3. Az egészség és jólét

"Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages" / "Az egészséges élet biztosítása és a jólét előmozdítása minden korosztály számára"

Az SDG 3 célja az egészség biztosítása és a jólét előmozdítása mindenkire vonatkozóan bármely életkorban a reproduktív, anyai és gyermekkori egészség javítása, a főbb fertőző betegségek által előidézett járványok megszüntetése, valamint a nem fertőző és mentális betegségek előfordulásának mérséklése révén. Emellett a magatartási és környezeti egészségügyi kockázati tényezők csökkentésére is felszólít.

 

Forrás:

4. Minőségi oktatás

4. Minőségi oktatás

"Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" / "Inkluzív és méltányos minőségi oktatás biztosítása és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek előmozdítása mindenki számára."

Az SDG 4 célja az egyenlő és minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden korosztály számára, valamint azon fiatalok és felnőttek arányának növelése, akik rendelkeznek a foglalkoztatáshoz, a tisztességes munkához és a vállalkozói szellemhez szükséges készségekkel. A célkitűzés az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében a nemek közötti, illetve a jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolását is előirányozza.

 

Forrás:

5. Nemek közötti egyenlőség

5. Nemek közötti egyenlőség

"Achieve gender equality and empower all women and girls" /"A nemek közötti egyenlőség megvalósítása, és a nők társadalmi szerepvállalásának erősítése"

Az SDG 5 célja a nemek közötti egyenlőség elérése a nők és lányok elleni diszkrimináció, erőszak és bármilyen ártalmas gyakorlat minden formájának megszüntetésével a köz- és magánszférában. Emellett kihangsúlyozza a nők teljes körű részvételének és az egyenlő esélyek biztosításának fontosságát a vezetésben a politikai és gazdasági döntéshozatal minden szintjén.

 


Forrás:

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság

"Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all"/"A víz és a szennyvízelvezetés elérhetőségének és fenntartható kezelésének biztosítása mindenki számára"

Az SDG 6 a biztonságos és megfizethető ivóvízhez, a higiéniához és a szennyvízelvezetéshez való egyetemes hozzáférés biztosítására, valamint a nyílt ürítés megszüntetésére szólít fel. Célja továbbá a vízminőség és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása, illetve a fenntartható édesvízkivétel és -ellátás ösztönzése.

 

 

Forrás:

7. Megfizethető és tiszta energia

7. Megfizethető és tiszta energia

"Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all" / "Megfizethető, megbízható, fenntartható és korszerű energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára"

Az SDG 7 fő célkitűzése a modern energiaszolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítása, az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése. A megfizethető, megbízható és fenntartható energiarendszerre való áttérés felgyorsítása érdekében az országoknak meg kell könnyíteniük a tiszta energiára irányuló kutatáshoz való hozzáférést, elő kell mozdítaniuk az energetikai infrastruktúrába és a tiszta energiával kapcsolatos technológiákba történő beruházásokat.

 

Forrás:

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés

"Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all" / "Az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés, a teljes és produktív foglalkoztatás és a tisztességes munka előmozdítása mindenki számára"

Az SDG 8 elismeri a fenntartható gazdasági növekedés és a magas szintű gazdasági termelékenység fontosságát a jól fizetett, minőségi munkahelyek létrehozása, valamint a fogyasztás és a termelés erőforrás-hatékonysága szempontjából. A teljes foglalkoztatottság és a tisztességes munka lehetőségének megteremtésére szólít fel, a kényszermunka, az emberkereskedelem és a gyermekmunka felszámolása, valamint a munkavállalói jogok és a biztonságos és védett munkakörnyezet előmozdítása mellett.

Forrás:

9. Ipar, innováció és infrastruktúra

9. Ipar, innováció és infrastruktúra

"Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation" / "Reziliens infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás előmozdítása és az innováció ösztönzése"

Az SDG 9 rugalmas és fenntartható infrastruktúra kiépítésére szólít fel, és előmozdítja az inkluzív és fenntartható iparosítást. Elismeri továbbá a kutatás és az innováció fontosságát a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások tartós megoldásának megtalálásában.

 

 

Forrás:

 

10. Egyenlőtlenségek csökkentése

10. Egyenlőtlenségek csökkentése

"Reduce inequality within and among countries" / "Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése"

Az SDG 10 célja az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése. Arra szólítja fel a nemzeteket, hogy törekedjenek a jövedelmi, valamint a kor, nem, fogyatékosság, faj, etnikai hovatartozás, származás, vallás, gazdasági vagy egyéb státusz alapján fennálló egyenlőtlenségek mérséklésére egy országon belül. A cél az országok közötti egyenlőtlenségekkel is foglalkozik, beleértve a képviselettel kapcsolatos egyenlőtlenségeket is, és felszólít a rendezett és biztonságos migráció és az emberek mobilitásának megkönnyítésére.

 

Forrás:

 

11. Fenntartható városok és közösségek

11. Fenntartható városok és közösségek

"Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable" / "A városok és települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele"

Az SDG 11 célja a városok és települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele. Ösztönzi a városok és települések megújítását és tervezését oly módon, hogy mindenki számára lehetőségeket kínáljon, hozzáférést biztosítva az alapvető szolgáltatásokhoz, az energiához, a lakhatáshoz, a közlekedéshez és a zöld közterületekhez, miközben csökkenti az erőforrás-felhasználást és a környezetterhelést.

 

 

Forrás:

12. Felelős fogyasztás és termelés

12. Felelős fogyasztás és termelés

"Ensure sustainable consumption and production patterns" / "Fenntartható fogyasztási és termelési minták biztosítása"

Az SDG 12 vállalkozások, a politikai döntéshozók, a kutatók és a fogyasztók átfogó cselekvéssorozatát követeli meg a fenntartható gyakorlatokhoz való alkalmazkodás érdekében. Fenntartható termelést és fogyasztást irányoz elő, amely fejlett technológiai kapacitáson, erőforrás-hatékonyságon és a globális hulladék mennyiségének csökkentésén alapul.

 

 

Forrás:

13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen

13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen

"Take urgent action to combat climate change and its impacts by regulating emissions and promoting developments in renewable energy" / "Sürgős intézkedések meghozatala az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelem érdekében az emisszió szabályozásával és a megújuló energiaforrások fejlesztésének előmozdításával"

Az SDG 13 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének azon kötelezettségvállalását kívánja megvalósítani, hogy az évszázad közepére klímasemleges világot teremtsen, a globális felmelegedést jóval 2°C alatt - 1,5°C-os céllal - korlátozza az iparosodás előtti időkhöz képest. Célja továbbá, hogy megerősítse az országok ellenálló- és alkalmazkodóképességét az éghajlattal összefüggő természeti veszélyekkel és az ebből eredő katasztrófákkal szemben, különös tekintettel a legkevésbé fejlett                                                                    országok támogatására.

Forrás:

14. Óceánok és tengerek védelme

14. Óceánok és tengerek védelme

"Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development" / "Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében"

Az SDG 14 célja az óceánok és tengerek védelme és fenntartható használatának biztosítása. Ez magában foglalja a tengerszennyezés és az óceán elsavasodás hatásainak csökkentését, a túlhalászás megszüntetését, valamint a tengeri és part menti területek és ökoszisztémák megőrzését. A 14. fenntartható fejlődési cél szoros kölcsönhatásban áll számos más fenntartható fejlődési céllal, mivel az óceánok fenntartják a part menti gazdaságokat és megélhetést biztosítanak, valamint hozzájárulnak az élelmiszer-előállításhoz és szén-dioxid-elnyelőként működnek.

Forrás:

15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme

15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme

"Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss" / "A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának előmozdítása, az erdők fenntartható kezelése, az elsivatagosodás elleni küzdelem, a talajromlás megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása."

Az SDG 15 célja a szárazföldi, szárazföldi-vízi és hegyvidéki ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának előmozdítása. Ez magában foglalja az erdők fenntartható kezelésére és az erdőirtás megállítására, az elsivatagosodás elleni küzdelemre, a talajromlás helyreállítására, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására és a veszélyeztetett fajok védelmére irányuló erőfeszítéseket.

Forrás:

16. Béke, igazság és erős intézmények

16. Béke, igazság és erős intézmények

"Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels" / "A békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézmények kiépítése minden szinten"

Az SDG 16 célkitűzése olyan békés és befogadó társadalmak létrejötte, amelyek az emberi jogok tiszteletben tartásán, a legkiszolgáltatottabbak védelmén, a jogállamiságon és a jó kormányzáson alapulnak minden szinten. Emellett átlátható, hatékony és elszámoltatható intézményeket irányoz elő.

Forrás:

17. Partnerség a célok eléréséért

17. Partnerség a célok eléréséért

"Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development" / "A végrehajtás eszközeinek erősítése és a fenntartható fejlődést célzó globális partnerség megújítása"

Az SDG 17 globális partnerségre szólít fel a fenntartható fejlődés érdekében. A cél kiemeli a globális makrogazdasági stabilitás fontosságát, valamint annak szükségességét, hogy a fejlődő országok számára nemzetközi forrásokból, valamint a bevételek beszedésére szolgáló hazai kapacitások megerősítése révén pénzügyi forrásokat mozgósítsanak. Kiemeli továbbá a kereskedelem fontosságát a fejlődő országok számára, valamint a nemzetközi kereskedelem irányításának méltányos szabályait. A 17. fenntartható fejlődési cél továbbá hangsúlyozza a tudományhoz, a technológiához és az                                                                           innovációhoz, különösen az internetalapú információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés                                                      fontosságát.

Forrás: